!!!! NEWs OSKA 2016 – Termín a etapy !!!!

!!!! OSKA 2016 s podtitulom “les alpes de la Slovaquie…” :  29.8.2016  – 7.9. 2016  !!!!

Prihlasovanie  do 1.5.2016 ( slovom prvý máj 2016 !!!!)

Predpokladaný rozpis etáp:

Predpokladaná dĺžka trasy celkovo cca 1477 km    

Predpokladaný celkový “UP”: cca 17270 m

Prečo čiastočne nové etapy? – Snažili sme sa vyhnúť z minulých rokov “nezaujímavým” rovinám, zlým asfaltom a nebezpečným frekventovaným cestám… skúsime 🙂 Etapy boli konzultované s “domácimi” cyklistami predchádzajúcich ročníkov OSKY.

Počet etáp a dní je identický s predchádzajúcimi ročníkmi, rovnako i “ODDYCHOVÝ DEŇ” súhlasí ( tento krát prezieravo v krásnej Veľkej Tŕni na Tokaji)

Continue reading