2 percentá pre OSKU 2020

OSKA –  taká akú ste ju zažili, alebo ako ju poznáte, sa každoročne podarí dať dokopy aj vďaka sponzorom a príspevku 2 percent z daní…. OSKU sponzorovali v roku 2019  COMEXTRANS, Agrofarma a Gynfiv. Sponzorom veľmi pekne ďakujeme. Veľkou mierou nám pomáha každým rokom aj príspevok z 2 percent daní občanov – príspevky využívame na prenájom auta, návrh dresov a oblečenia OSKA, realizáciu webstránky, certifikáty, spoločný večer a ubytovanie, spoločné akcie a tréningy, servis bicyklov, sprievodné auto, pohonné hmoty, ubytovanie pre vodičov,  poštovné a vlastne na všetko čo sa OSKY priamo týka a všetko čo by bez “2 percent z daní” nebolo, resp. muselo by byť hradené z účastníckych poplatkov počas OSKY. Od roku 2013 je založené občianske združenie OZ OSKA, ktorému je pravidelne každý rok notárom oficiálne udelená koncom septembra  možnosť prijímať 2 percentá darované z daní občanov. Keďže v nasledovnom ročníku by sme rovnaké podujatie “OSKA”  chceli organizovať opäť, potrebujeme čo najviac rozšíriť myšlienku darovania 2 percent pre OSKU v nasledujúcom roku. Rozšírte prosím túto myšlienku medzi sebou, známymi, priateľmi, rodinou. firmami – právnickými osobami Celý jednoduchý postup a potrebné dokumenty nájdete nižšie Ďakujeme

Postup pre zaslanie 2 percent pre akciu OSKA je nasledovný.

!! POZOR – od roku 2018 vydal štát štandardné tlačivá – IBA na týchto sa dajú poukázať 2 percentá!! Všetko potrebné nájdete aj s tlačivami nižšie v linkoch !! (Popis krokov pre venovanie 2% z dane) Ak si daňové priznanie vypĺňate sami:

1. Do Vášho daňového priznania na strane určenej pre poukázanie 2 percent daní vypíšete nasledovné informácie o neziskovej organizácii OZ OSKA a odošlite do 31.3. na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. “ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI”: Názov:  OZ OSKA Forma : Občianske združenie IČO :  423 574 62 Kuklovská ul. 57, 841 04 Bratislava

2. Akoukoľvek formou (email, SMS, osobne, telefonát ) nám prosím dajte vedieť keď daňové priznanie odošlete, aby sme vedeli komu máme byť za príspevok vďační…..

Ak Vám daňové priznanie vypĺňa zamestnávateľ

  1. Máte o niečo viacej času – celkovo do 30.4.
  2. Od zamestnávateľa ( mzdové oddelenie, účtáreň,  ekonóm ) si vyžiadajte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. (Spravidla po vykonaní Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov). Pozor – od roku 2018 musí ísť o potvrdenie s hlavičkou ” potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely poukázania 2 percent”. Zamestnávateľ je povinný do 16.4. Vám toto potvrdenie vystaviť. Nájdete ho i na tomto linku Potvrdenie
  3. Údaje z Potvrdenia o  zaplatení dane vpíšte  do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane . Tlačivo nájdete na nasledovnom linku Vyhlasenie
  4. Uveďte vaše meno a priezvisko , rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane( vypočítate si výšku sumy dane  2% podľa pokynov na tlačive, podpis.)
  5. Zašlite prosím podpísané vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane / teda 2 papiere/ do 29.4. doporučene na adresu Vášho daňového úradu (príslušný  DÚ podľa miesta vášho trvalého bydliska)

Za celú OSKU Veľmi pekne Ďakujem a teším sa na stretnutie s Vami S pozdravom MUDr. Martin Gábor slovenskaoska@gmail.com martingabormd@gmail.com

0903 818 357 predseda OZ OSKA Kuklovská ul. 57 Bratislava