2 percentá pre OSKU 2022

Milí priatelia, kamaráti a priaznivci OSKY

Cyklomaratón OSKA okolo SR sa darí každý rok organizovať aj so sprievodným autom a zabezpečením pelotónu najmä vďaka Vám a Vašim Príspevkom  2%.
Ďakujeme Vám a radi by sme sa uchádzali o Vaše 2% aj v aktuálnom roku.
Plán Osky 2022 je náročný , no splniteľný. Radi by sme pokorili hranicu všetkých diaľkových maratónov etapou BRATISLAVA – ŠTRBSKÉ PLESO. 🙂
Detaily akcie nájdete na našej webstránke www.slovenskaoska.sk
Jednoduchý postup na 2% aj s formulármi hneď nižšie

Sponzoring a využitie 2 percent v predchádzajúcom ročníku 2021 : OSKU sponzorovali v roku 2021 aj COMEXTRANS, Agrofarma a Gynfiv priatelia Peter a Evka Harbuľákovci. Sponzorom veľmi pekne ďakujeme.

Veľkou mierou nám pomáha každým rokom aj príspevok z 2 percent daní občanov – príspevky boli využité na zabezpečenie sprievodného vozidla a vodiča, návrh a realizáciu dresov OSKA, realizáciu webstránky, certifikáty účastníkov, pitný režim a tréningy, servis bicyklov, pohonné hmoty pre sprievodné auto, ubytovanie pre vodiča sprievodného auta,  poštovné a vlastne na všetko čo sa OSKY priamo týka… všetko čo by bez “2 percent z daní” jednoducho nebolo.

Od roku 2013 máme založené občianske združenie OZ OSKA, ktorému je pravidelne každý rok notárom oficiálne udelená koncom septembra licencia – možnosť prijímať “2 percentá” darované z daní občanov.

Rozšírte prosím túto myšlienku medzi sebou, známymi, priateľmi, rodinou, firmami – právnickými osobami Celý jednoduchý postup a potrebné dokumenty nájdete nižšie včítane potrebných linkov na aktuálne platné formuláre.  Ďakujeme

Postup pre zaslanie 2 percent pre akciu OSKA je nasledovný.

!! POZOR – od roku 2018 vydal štát štandardné tlačivá – IBA na týchto sa dajú poukázať 2 percentá!! Všetko potrebné nájdete aj s tlačivami nižšie v linkoch !! (Popis krokov pre venovanie 2% z dane)

Ak si daňové priznanie vypĺňate sami:

1. Do Vášho daňového priznania na strane určenej pre poukázanie 2 percent daní vypíšte nasledovné informácie o neziskovej organizácii OZ OSKA a odošlite do 31.3. na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. “ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI”: Názov: OZ OSKA Forma : Občianske združenie IČO :  423 574 62 Kuklovská ul. 57, 841 04 Bratislava

2. Akoukoľvek formou (email, SMS, Whatsap, Poštový holub, osobne, telefonát ) nám prosím dajte vedieť keď daňové priznanie odošlete, aby sme vedeli komu máme byť za príspevok vďační…..

Ak Vám daňové priznanie vypĺňa zamestnávateľ

  1. Máte o niečo viacej času – celkovo do 30.4.
  2. Od zamestnávateľa ( mzdové oddelenie, účtáreň,  ekonóm ) si vyžiadajte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. (Spravidla po vykonaní Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov). Pozor – od roku 2018 musí ísť o potvrdenie s hlavičkou ” potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely poukázania 2 percent”. Zamestnávateľ je povinný do 16.4. Vám toto potvrdenie vystaviť. Nájdete ho i na tomto linku Potvrdenie
  3. Údaje z Potvrdenia o  zaplatení dane vpíšte  do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane . Tlačivo nájdete na nasledovnom linku Vyhlasenie
  4. Uveďte vaše meno a priezvisko , rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane( vypočítate si výšku sumy dane  2% podľa pokynov na tlačive, podpis.)
  5. Zašlite prosím podpísané vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane / teda 2 papiere/ do 29.4. doporučene na adresu Vášho daňového úradu (príslušný  DÚ podľa miesta vášho trvalého bydliska)

Za celú OSKU Veľmi pekne Ďakujem a teším sa na stretnutie s Vami S pozdravom MUDr. Martin Gábor, PhD. slovenskaoska@gmail.com martingabormd@gmail.com

0903 818 357 predseda OZ OSKA Kuklovská ul. 57 Bratislava