! COVID-19 Dôležitý oznam !

Vzhľadom k predpokladanému vývoju pandémie COVID-19 je tohtoročný “Vavrov memoriál” v pôvodnom termíne 17.- 19. apríl zrušený. Podľa vývoja epidemiologickej situácie bude navrhnutý nový bezpečný termín.

Účastníci ktorí si želajú aby im záloha bola aktuálne prinavrátená, prosím oznámte túto skutočnosť  na 0903 818 357 formou SMS. V opačnom prípade záloha platí na nový budúci termín a bude prinavrátená na memoriáli.

OSKA 2020 v termíne 14.9. – 23.9. platí aj keď pravdepodobne logistika výroby dresov a reklamných predmetov  bude pandémiou obmedzená, rovnako budeme ubytovanie riešiť ad hoc v letných mesiacoch, nakoľko aktuálna situácia  neumožňuje objednávky ktoré riešime väčšinou už na jar  vopred.

Vzhľadom k situácii NEplatí pôvodný dedlajn prihlasovania sa na OSKU 2020 a je tak možné urobiť až do konca Júna 2020. Ostatné povinnosti prihlasovania ostávajú nezmenené. V Prípade že by nebola v roku 2020 možná výroba dresov, samozrejme aliqvótna časť štartovného pokrývajúca náklady na dres bude navrátená.

Momentálne prebiehajú rokovania s firmou vyrábajúcou nekonvenčné dresy profi kvality novej generácie ktoré by 10. ročník OSKY možno mohli sprevádzať.. nechajte sa prekvapiť.