!!!! NEWs OSKA 2016 – Termín a etapy !!!!

!!!! OSKA 2016 s podtitulom “les alpes de la Slovaquie…” :  29.8.2016  – 7.9. 2016  !!!!

Prihlasovanie  do 1.5.2016 ( slovom prvý máj 2016 !!!!)

Predpokladaný rozpis etáp:

Predpokladaná dĺžka trasy celkovo cca 1477 km    

Predpokladaný celkový “UP”: cca 17270 m

Prečo čiastočne nové etapy? – Snažili sme sa vyhnúť z minulých rokov “nezaujímavým” rovinám, zlým asfaltom a nebezpečným frekventovaným cestám… skúsime 🙂 Etapy boli konzultované s “domácimi” cyklistami predchádzajúcich ročníkov OSKY.

Počet etáp a dní je identický s predchádzajúcimi ročníkmi, rovnako i “ODDYCHOVÝ DEŇ” súhlasí ( tento krát prezieravo v krásnej Veľkej Tŕni na Tokaji)

 1. etapa 29.8. 2016 (7:00) Popradské Pleso – Martinské Hole
 2. etapa 30.8.2016 Martinské Hole – Vršatec
 3. etapa 31.8.2016 Vršatec – Zlaté Moravce
 4. etapa   1.9.2016 Zlaté Moravce – Fiľakovo
 5. etapa   2.9.2016 Fiľakovo – Rožňava
 6. etapa   3.9.2016 Rožňava – Košice
 7. etapa   4.9.2016 Košice – Veľká Tŕňa
 8. etapa   5.9.2016 Veľká Tŕňa – Zemplínske Hámre
 9. etapa   6.9.2016 Zemplínske Hámre – Bardejov
 10. etapa   7.9.2016 Bardejov – Popradské Pleso

 

– Je nevyhnutné aby sa prihlásil každý účastník ktorý chce OSKU 2016 absolvovať – tj. aj “známi” účastníci z predchádzajúcich ročníkov!… /kvôli ubytovaniu!/

– !!! Všetci prihlásení na OSKU 2016 musia oznámiť formou SMS či si prajú objednať ubytovanie v prvý a posledný deň, ako i v konkrétne dni počas OSKY v cieľových mestách, alebo nie !!! Ak si prajete všetky dni ubytovania včítane prvého i posledného dňa – do prihlasovacej SMS napísať iba “ubytovanie komplet”!)

– Ten, kto plánuje prísť pohodlne na Popradské Pleso už deň – večer vopred, dňa 28.8.2016, má možnosť spoločného objednania ubytovania vo zvýhodnenej cene pre náš pelotón v chate na Popradskom Plese ( cca 15 Eur). Rovnakú možnosť majú účastníci vo finálny deň 7.9.2016.

–  !! Ubytovanie sa platí vždy na mieste v deň ubytovania. Prihlásenie je záväzné a v prípade stornovania sa odčíta zo zápisného poplatku účastníka !!! 

! POZOR –  Niektoré etapy budú prebiehať v blízkom a cyklisticky zaujímavom pohraničí. Z toho vyplýva potreba zdravotného poistenia každého účastníka do krajín EU počas celej OSKY 2016. Pri štarte OSKY 2016 je pre každého účastníka nevyhnutné predložiť preukaz zdravotného poistenia v EU alebo samostatné turistické pripoistenie v EU alebo SMS s potvrdením poistnej zmluvy na obdobie OSKY 2016. Žiaľ bez tejto maličkosti nebude štart pre účastníka možný.

– Doprava autom a informácie o parkovaní:

Pre účastníkov ktorí by sa rozhodnú prísť na Popradské Pleso vlastným autom, ponúka Chata obmedzené možnosti ponechania auta na hotelovom parkovisku v sume do 10 Eur /deň.

Túto možnosť je nutné zahlásiť vopred a napísať do prihlasovacej SMS  “Parkovanie Pleso objednávam na…. “. Je potrebné taktiež uviesť ŠPZ auta ktoré do chránenej krajinnej oblasti bude vpustené za závoru od hlavnej cesty iba na vydané povolenie. ( bude účastníkovi zaslané)

Samozrejme ak niekto plánuje byť iba “dovezený” autom až na Popradské Pleso k chate je potrebné taktiež uviesť ŠPZ auta ktoré do chránenej krajinnej oblasti bude vpustené za závoru od hlavnej cesty iba na vydané povolenie.

Doprava v prípade hromadnej dopravy:

Na Štrbské Pleso sa dá pohodlne pricestovať v podvečer – večer pred štartom i hromadnou dopravou individuálne. Tj. vlakom do Popradu a Zubačkou na Štrbské Pleso aj s batohom i s bicyklom. Odtiaľ bude zabezpečený skupinový odvoz dodávkou na Popradské Pleso. (samozrejme bez poplatku, čas – podľa dohody príjazdu účastníkov)

Etapy 2016

 1. Popradské Pleso – Martinské Hole http://www.bikemap.net/en/route/3282265-oska-2016-1-etapa/
 1. Martinské Hole – Vršatec http://www.bikemap.net/en/route/3291457-oska-2016-2-etapa/…….
 1. Vršatec – Zlaté Moravce http://www.bikemap.net/en/route/3291498-oska-2016-3-etapa/
 1. Zlaté Moravce – Fiľakovo http://www.bikemap.net/en/route/3294179-oska-2016-4-etapa/
 1. Fiľakovo – Rožňava http://www.bikemap.net/en/route/3294196-oska-2016-5-etapa/
 1. Rožňava – Košice http://www.bikemap.net/en/route/3294380-oska-2016-6-etapa/
 1. Košice – Veľká Tŕňa http://www.bikemap.net/en/route/3294391-oska-2016-7-etapa/
 1. Veľká Tŕňa – Zemplínske Hámre http://www.bikemap.net/en/route/3294420-oska-2016-8-etapa/
 2. Zemplínske Hámre – Bardejov http://www.bikemap.net/en/route/3294447-osk-2016-9-etapa/
 1. Bardejov – Popradské Pleso http://www.bikemap.net/en/route/3294476-oska-2016-10-etapa/

!!!! Ak si chcete pozrieť etapy detailne, najskôr sa treba na bikemap.net prihlásiť (login) !!!

!!! Trasy je zakázané on-line upravovať !!!

prihlasovacie meno: martingabormd

heslo: 1234567890

 Konštruktívne pripomienky a nápady k etapám prosím zaslať formou mailu na martingabormd@gmail.com do 31.1.2016

OSKA 2016 etapa 1 Popradske Pleso - Martinske Hole OSKA 2016 etapa 2 Martinské Hole - Vrsatec OSKA 2016 etapa 3 Vrsatec - Zlate Moravce OSKA 2016 etapa 4 Zlate Moravce - Fiľakovo OSKA 2016 etapa 5 Fiľakovo - Rožňava OSKA 2016 etapa 6 Rožňava - Košice OSKA 2016 etapa 7 Košice - Veľká Tŕňa OSKA 2016 etapa 8 Veľká Tŕňa - Zemplínske Hámre OSKA 2016 etapa 9 Zemplínske Hámre - Bardejov OSKA 2016 etapa 10 Bardejov - Popradské Pleso maps created by bikemap.net