Propozície

Zásady –čítať pozorne!

OSKA ( skr. Okruhom Slovenska Krajnými Asfaltmi) s podtitulom cyklomaratónska séria okolo Slovenska NIE JE pretek. Ide o aktívnu cyklomaratónsku „dovolenku“ pre aktívnych a zdatných hobby cestných cyklistov, kde počas 10 dní absolvuje účastník viac ako 1600 km trasu po hraničných – krajných cestách Slovenska, resp. hraničných štátov SR.

Pretekárskeho ducha môže každý kto sa chce hneď unaviť uplatniť nasledovne –ťahať špicu pelotónu koľko len chce, väčšie stúpania sú od konkrétneho pokynu organizátora šliapané individuálne – NA VRCHOLE STÚPANIA SA ÚČASTNÍCI VŽDY ČAKAJÚ (ak nie je dopredu dohodnuté inak). Zo skúsenosti vyplýva, že stúpania od pokynu organizátora liberalizujúceho pelotón majú nádych individuálneho preteku s cieľom na vrchole:) Vo všetkých ostatných prípadoch teda nejde o pretek, jazda je v rade za sebou bez obmedzenia cestnej premávky.

Každý účastník pri podozrení na trhanie sa pelotónu je povinný zapískať,alebo dať iné znamenie ostatným. Ak sa účastník neudrží v pelotóne opakovane ani ” v závese” (ak nevládze, samozrejme nemusí striedať ťahanie “špice”) ani po spomalení skupiny, a čím ďalej pomalšou jazdou by brzdil väčšinu pelotónu, resp. opakovane sa vzdiali od chvosta pelotónu, nebude dlhodobo pokračovať osamotene, ale nastúpi si aj s bicyklom do sprievodného auta a podľa vlastného uváženia usúdi, kedy po oddýchnutí je schopný pokračovať v šliapaní so skupinou.

Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny usporiadateľa a pravidlá cestnej premávky.

Usporiadateľ absolútne nezodpovedá za účastníkov a jazda je dobrovoľná, plne na vlastnú zodpovednosť.

Vzhľadom k aktuálnemu stavu počasia, stavu pelotónu a pod. si usporiadateľ vyhradzuje právo na aktuálne zmeny trasy, ubytovania a pod.

Všetky poplatky si účastníci hradia sami na príslušných cieľových miestach – zastávkach, “obedoch” ubytovacích zariadeniach a pod., ak nie je dohodnuté dopredu inak.

Poplatok za odvoz batožiny a sprievodné vozidlo zaplatia účastníci usporiadateľovi v hotovosti pri zaradení sa do akcie, resp. podľa dohody.

K akcii sa môžu po telefonickom dohovore pripojiť aj účastníci, ktorí neabsolvujú celú trasu s pelotónom. Ak využijú služby sprievodného vozidla, uhradia organizátorovi alikvótnu časť z nákladov na vozidlo prepočítanú na účastníka na deň – minimálne však 5 EUR.

Vzhľadom k zabezpečeniu potrebného sprievodného dopravnému prostriedku na odvoz batožiny a vzhľadom k obmedzeným ubytovacím kapacitám v cieľových mestách je nutné aspoň tri mesiace pred začiatkom akcie záväzne potvrdiť svoju účasť formou zaslania SMS a zaplatiť predbežnú zálohu.

Ubytovanie v cieľových mestách bude zabezpečené v “centrálnom zariadení” pre prvých 15-20 účastníkov. Ostatní účastníci budú kontaktovaní v dostatočnom predstihu pred akciou a bude im zaslaný zoznam kontaktov konkrétneho vhodného ubytovania v tesnej blízkosti “centrálneho ubytovacieho zariadenia” a sami si ubytovacie zariadenie zarezervujú a budú ubytovanie manažovať.

Minimálne 1x za deň podľa dohody stojí pelotón vo vhodnom reštauračnom zariadení “na teplé jedlo” a dlhšiu prestávku. Tu sú povinní účastníci rešpektovať kolektívnu dohodu a zastaviť so skupinou, no samozrejme v prípade nezáujmu o občerstvenie “obed” nie je povinnosťou.

V prípade poruchy či zranenia sa pelotón zastaví a pokračuje ďalej až podľa dohody. Odvoz a “dobehnutie” pelotónu po oprave defektu je zabezpečené sprievodným autom.

Povinná výbava

– spoľahlivý cestný bicykel, 2 košíky na 2 fľaše 700 ml resp 1000 ml, zadný blatník na sedlovku, nepremokavá cyklopláštenka, cyklooblečenie na prezlečenie do zimy aj leta, najlepšie všetko čo kto má, certifikovaná cyklistická prilba, reflexná vesta, prací prášok resp. kokosové mydlo, šampón, mydlo, uteráky, jednoduché teplé i krátke oblečenie na večer, ľahké tenisky na prezutie, duša 3x, lepenie na duše, pumpa, čo to na opravu bicykla – podľa každého čo uzná za vhodné, reflexné pásky, cyklo okuliare – číre aj slnečné, krém na opaľovanie, “blikačka” dozadu aj dopredu – najlepšie dobíjacia, event. s náhradnými batériami, veľký kompresný sťahovací obväz, leukoplast, iontový nápoj, vitamíny a výživové doplnky,  Magnézium, peniaze, vodičský preukaz (ak je účastník vodičom), karta poistenca ( poistenie).

Cez deň počas OSKY to vyzeralo napríklad takto …..Budíček cca 6:00, 6.50 náklad auta – Odchod 07:00, za každého počasia /jedine živelné pohromy, búrka, nebezpečenstvo – podľa dohody/ , jazda za sebou, na vopred dohodnutých stúpaniach sa čaká na vrchole, inak ideme spolu (v-voda + dopĺňame vždy podľa stavu bidonov “en demand” z auta , v+k = doplnenie vody a kalórii, resp. malý nákup možný po dohode.

Zastávky (napríklad…zmena podľa dohody): 1. deň (BA- Štúrovo) – Gabčíkovo – obchod, voda, káva, cukráreň. 30min, Komárno – obed 1H, Štúrovo – večera, individuálne, ubytovanie v súkromí, kúpanie v termálnom kúpalisku Vadaš ,individuálne raňajky, nákup potravín podľa potreby. 2. deň (Štúrovo – Fiľakovo) – Šahy: 15 min, v+k, WC, Slovenské Ďarmoty – 1H, obed v motoreste, v+k, Panické Dravce– Kofola 15 minFiľakovo- večera v penzióne, ubytovanie, raňajky individuálne, možný nákup3.deň Fiľakovo – Veľká Tŕňa: budíček 05.00, odchod 06.00, Tornaľa -15 min v+kobed Silická Jablonica bageta kolektívne 1H, Turňa nad Bodvou 20 min v+k, Slanec po zjazde Kofola, Veľká Tŕňa kolektívne ubytovanie a večera, Jaccuzzi , Tokaj, raňajky kolektívne.   4. deň – „lite“ – budík 08.00 – Veľké Kapušany – obed……….