Trnava Rysy Cyklomaratón 2019

Po minulé roky skupina cyklistov pravidelne sa stretávajúcich na OSKE navštívila i 301 km dlhý cyklomaratón Trnava – Rysy. Prenájom spoločnej dodávky na odvoz účastníkov a batožiny / hradené z OZ OSKA/ , spoločné ubytovanie v cieli /hradené samostatne účastníkni/ bolo jednoznačnou výhodou a preto dávam do pozornosti túto možnosť aj tento rok.  Počet miest v dodávke je limitovaný na 5+vodič. Dátum akcie TT-Rysy: 18/7/2019 – detaily o akcii a prihlásenie na akciu Trnava-Rysy tu: Trnava Rysy Pozor: OZ Oska nie je organizátorom akcie Trnava – Rysy. Iba zabezpečí odvoz batožiny, účastníkov,  sprievodné vozidlo a objedná spoločné ubytovanie v cieli. Po prihlásení a zaplatení poplatku Trnava -Rysy treba napísať SMS záväznú prihlášku na odvoz spoločnou dodávkou a ubytovanie v cieli 0903 818 357. Termín uzávierky objednania dodávky: 31/5/2019