!!! INFO pre účastníkov OSKA 2018 !!!

Oska 2018 s prívlastkom “Light” štartuje v nedeľu ráno 2.9.2018 o 08:00 hod z priestorov nášho sponzora Agrofarmy v Červenom Kameni / Okres Ilava/. 2/9/2018 07:30 – nakládka batožiny do sprievodnej dodávky. Štart 8:00. Účastníci sa stretávajú pred rampou vstupu do Agrofarmy už v sobotu 1/9/2018 o 19:00 hod, kde bude následne prezentácia účastníkov, spoločná večera a ubytovanie. Všetci ubytovaní musia potvrdiť ubytovanie a večeru formou SMS vopred na 0903 818 357, v opačnom prípade ubytovanie a strava pre účastníka nebude zabezpečená. Účastníci ktorí plánujú pricestovať vlastným autom na 19:00 večer majú možnosť bezpečne auto odparkovať na celé trvanie OSKY v areáli Agrofarmy. Areál sa nachádza za uzatvorenou rampou. Účastníci sa stretávajú pred areálom a spoločne následne budú pustení do areálu v sprievode sponzora. Odvoz batožiny pre účastníkov ktorí prídu vlakom bude zabezpečený dodávkou z vlakovej stanice ILAVA o 18:15, kde si budú účastníci mať možnosť naložiť batožinu a trasu ILAVA – Červený Kameň absolvujú na bicykli.