!!! Dôležité informácie !!!

Odvoz Batožiny pre účastníkov OSKY 2016 k Horskému Hotelu Popradské Pleso v “nultý deň”
Naloženie dodávky dňa 28/8/2016 o 18:00 hod, pred reštauráciou Furkotka / Štrbské Pleso/ Stanica zubačky. Kontakt 0903 818 357.
Cestu na Popradské Pleso absolvujú účastníci zo Štrbského Plesa na bicykli! Dodávka ide na Popradské Pleso hore iba 1x!
Štart OSKY 2016 bude pred Horským Hotelom Popradské Pleso dňa 29/8/2016 o 08:00 hod.
Zraz pred hotelom je 7:30 hod pri sprievodnom vozidle OSKA!