2 % z Vašich daní pre OSKU 2017

OSKA –  taká akú ste ju zažili, alebo ako ju poznáte, sa každoročne podarí dať dokopy aj vďaka sponzorom a príspevku 2 percent z daní

OSKU sponzorovali v roku 2016  COMEXTRANS, Agrofarma)

Veľkou mierou nám pomáha každým rokom aj príspevok z 2 percent daní občanov – príspevky využívame na prenájom auta, návrh dresov a oblečenia OSKA, realizáciu webstránky, certifikáty, spoločný večer a ubytovanie, spoločné akcie a tréningy, servis bicyklov, sprievodné auto, pohonné hmoty, ubytovanie pre vodičov,  poštovné a vlastne na všetko čo sa OSKY priamo týka a všetko čo by bez “2 percent z daní” nebolo, resp. muselo by byť hradené z účastníckych poplatkov počas OSKY.

Od roku 2013 je založené občianske združenie OZ OSKA, ktorému je pravidelne každý rok notárom oficiálne udelená koncom septembra  možnosť prijímať 2 percentá darované z daní občanov.

Keďže v nasledovnom ročníku by sme rovnaké podujatie “OSKA”  chceli organizovať
opäť, potrebujeme čo najviac rozšíriť myšlienku darovania 2 percent pre OSKU v nasledujúcom roku.

Rozšírte prosím túto myšlienku medzi sebou, známymi, priateľmi, rodinou. firmami – právnickými osobami

Celý jednoduchý postup a potrebné dokumenty nájdete nižšie

Ďakujeme

 

Postup pre zaslanie 2 percent pre akciu OSKA je nasledovný.

(Popis krokov pre venovanie 2% z dane)

Ak si daňové priznanie vypĺňate sami:
1. Do Vášho daňového priznania na strane určenej pre poukázanie 2
percent daní vypíšete nasledovné informácie o neziskovej organizácii
OZ OSKA a odošlite do 31.3. na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

“ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI”:
Názov:  OZ OSKA
Forma : Občianske združenie
IČO :  423 574 62

Kuklovská ul. 57

841 04 Bratislava
2. Akoukoľvek formou (email, SMS, osobne, telefonát ) nám prosím dajte vedieť keď daňové priznanie odošlete, aby sme vedeli komu máme byť za príspevok vďační….. J

 

Ak Vám daňové priznanie vypĺňa zamestnávateľ

  1. Máte o niečo viacej času – celkovo do 30.4.
  2. Od zamestnávateľa ( mzdové oddelenie, účtáreň,  ekonóm ) si vyžiadajte  začiatkom roka (do 15.2.) potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. (Spravidla po vykonaní Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov).
  3. Údaje z Potvrdenia o  zaplatení dane vpíšte  do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane . Tlačivo nájdete TU Vyhlasenie-o-poukazani-2-percent-OSKA-rtf-2 resp. na www.rozhodni.sk.
  4. Uveďte vaše meno a priezvisko , rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane( vypočítate si výšku sumy dane  2% podľa pokynov na tlačive pod riadkom 10), podpis.
  5. Zašlite prosím podpísané vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane do 29.4. doporučene na adresu Vášho daňového úradu (príslušný  DÚ podľa miesta vášho trvalého bydliska) a kópiu prosím pošlite aj nám na adresu slovenskaoska@gmail.com resp. OZ OSKA Martin Gábor Kuklovská ulica 49 84104 Bratislava.
  6. Druhou možnosťou je priame zaslanie podpísaného Vyhlásenia I potvrdenia o zaplatení dane doporučene priamo na našu adresu OZ OSKA Martin Gábor Kuklovská ulica 49 84104 Bratislava. (osobné doručenie pri našom stretnutí po dohode samozrejme postačuje tiež). My ho doručíme následne za Vás na správny daňový úrad ( v tomto prípade nám však treba doručiť  podpísané vyhlásenie  a potvrdenie o zaplatení dane aspoň do termínu 20.4., aby sme ho na príslušný daňový úrad stihli bezpečne doručiť za Vás )

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0903 818 357 , 0903 343 778,  e-meilom slovenskaoska@gmail.com, alebo osobne a spolu dohodneme detaily.

Za celú OSKU Veľmi pekne Ďakujem a teším sa na strenutie s Vami
S pozdravom

MUDr. Martin Gábor
slovenskaoska@gmail.com
martingabormd@gmail.com
0903 818 357

predseda OZ OSKA
Kuklovská ul. 57
Bratislava